Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Maciej Berowski PRZEDSIĘBIORSTWO „MACPROM” z siedzibą przy ul. Profesora Henryka Świdzińskiego 1/A212, 33-380 Krynica Zdrój
 2. kontakt z administratorem Pani/Pana danych osobowych – biuro@macprom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. np.
  1) nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;
  2) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności np.:
  a) obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne,
  b) podmioty świadczące nam pomoc prawną i rachunkową;
  3) inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu np.:
  a) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  b) podmioty nabywające wierzytelności;
  c) podmioty prowadzące działalność płatniczą, takie jak banki, instytucje płatnicze;
  d) podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych;
  4) organy państwowe np. sądy, prokuratura, organy podatkowe
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.