Portal Nowy Sącz Info

Portal Nowy Sącz Info to jeden z naszych największych projektów. Oprócz najnowszych wiadomości z Sądecczyzny prezentuje także informacje na temat sądeckich firm i obiektów użyteczności publicznej, należących do kategorii: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym i drogowym oraz poczty.